okm logo 

OKM jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim, powołaną przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w celu rozwijania i propagowania kultury matematycznej. OKM realizuje swoje cele poprzez:
      organizowanie corocznie dwóch (w latach 2014 − 2016 jednej) ogólnopolskich Szkół Matematyki
       Poglądowej przeznaczonych dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni,
       nauczycieli matematyki,  doktorantów i studentów,
   •   wydawanie czasopisma ,,Matematyka Poglądowa'' (do 2013 roku ,,Matematyka-Społeczeństwo-
       Nauczanie''
).

Struktura i skład osobowy OKM

Kierownik OKM: dr Mirosław Jakubiak
Sekretariat OKM: st. tech. Grażyna Świnarska
                            tel. (25) 643-11-10

Skład Rady Programowej:

dr Wiktor Bartol, Uniwersytet Warszawski
dr Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Wrocławski
dr Mirosław Jakubiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Renata Jurasińska, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Marek Kordos, Uniwersytet Warszawski
mgr inż. Kamila Łyczek, Uniwersytet Warszawski
dr Małgorzata Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski
dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Prusińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Barbara Roszkowska-Lech, Politechnika Warszawska
dr hab. Mariusz Skałba, Uniwersytet Warszawski


Skład Rady Programowej w latach 2007−2015

dr Maria Donten-Bury, Uniwersytet Warszawski
dr Mirosław Jakubiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Joanna Jaszuńska, Uniwersytet Warszawski
dr Dominik Kwietniak, Uniwersutet Jagiellonski
dr hab. Filip Murlak, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Osękowski, Uniwersytet Warszawski
dr Michał Szostakiewicz, Uniwersytet Warszawski


Skład Rady Programowej w latach 1987−2007

W latach 1987-2007 pracami OKM kierowała Rada Programowa w składzie

prof. dr hab. Marek Kordos, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (przewodniczący)
dr Jerzy Bednarczuk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
dr Krzysztof Ciesielski, Uniwerystet Jagielloński, Kraków
dr Andrzej Dąbrowski, Akademia Rolnicza, Wrocław
dr Mirosław Jakubiak, Akademia Podlaska, Siedlce
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
dr Maria Mastalerz-Wawrzyńczak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Zofia Muzyczka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz
dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
mgr Anna Rudnik, Redakcja "Delty", Warszawa
prof. dr hab. Lesław Szczerba, Akademia Podlaska, Siedlce
prof. dr hab. Stefan Turnau, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
prof. dr hab. Jan Waszkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław