okm logo 

OKM jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim, powołaną przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w celu rozwijania i propagowania kultury matematycznej. OKM realizuje swoje cele poprzez:


- organizowanie corocznie dwóch (w latach 2014 − 2016 jednej) ogólnopolskich Szkół Matematyki Poglądowej przeznaczonych dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni kształcących nauczycieli, wykładowców kolegiów nauczycielskich oraz nauczycieli matematyki,

- wydawanie czasopisma ,,Matematyka poglądowa" (do 2013 roku ,,Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie") .
Struktura i skład osobowy OKM


Kierownik OKM: dr Mirosław Jakubiak
Sekretariat OKM: st. tech. Grażyna Świnarska
                            tel. (25) 643-11-10


Skład Rady Programowej:

dr Wiktor Bartol, Uniwersytet Warszawski
dr Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Wrocławski
dr Mirosław Jakubiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Renata Jurasińska, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Marek Kordos, Uniwersytet Warszawski
mgr inż. Kamila Łyczek, Uniwersytet Warszawski
dr Małgorzata Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski
dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Prusińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Barbara Roszkowska-Lech, Politechnika WarszawskaSkład Rady Programowej w latach 1987−2007