Z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejną LVI Szkołę Matematyki Poglądowej

Tytuł: Matematyzacja

Data: 25 – 29 sierpnia 2017 roku

Miejsce: Hotel "Relax", Trakt Lubelski 4, Wola Ducka (koło Otwocka)

Koszt uczestnictwa: 600 zł (noclegi, wyżywienie, opłata konferencyjna)

Opłatę za udział w Szkole należy uiścić do dnia 31 lipca 2017r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistczny w Siedlcach
Bank Pekao S.A.
I O/Sidlce
19124026851111000036563195
z dopiskiem 56. Szkoła Matematyki Poglądowej
Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.06.2017r. przez formularz rejestracyjny.

Najbliższa 56. SMP jest współfinansowana ze środków wcmcs

Tematem przewodnim kolejnej Szkoły będzie MATEMATYZACJA, czyli wykorzystanie bogatej matematycznej skrzynki z narzędziami do atakowania tego, co nas otacza. Będzie o tym jak matematycznie podejść do:

  • medycyny, biologii, ekologii,
  • techniki i transportu,
  • społeczeństwa i socjologii,
  • sztucznej inteligencji
  • oraz samej matematyki (chyba nie ma wątpliwości, że istnieją matematyczne narzędzia, które stosują, być może na razie, tylko matematycy).
Harmonogram 56. Szkoły

Aktualności można śledzić również na naszym profilu
www.facebook.com/SzkMatPog/.56SMP plakat