Z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejną LVI Szkołę Matematyki Poglądowej

Tytuł: Matematyzacja

Data: 25 – 29 sierpnia 2017 roku

Miejsce: Hotel "Relax", Trakt Lubelski 4, Wola Ducka (koło Otwocka)

Koszt uczestnictwa: 600 zł (noclegi, wyżywienie, opłata konferencyjna)

Opłatę za udział w Szkole należy uiścić do dnia 31 lipca 2017r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistczny w Siedlcach
Bank Pekao S.A.
I O/Sidlce
19124026851111000036563195
z dopiskiem 56. Szkoła Matematyki Poglądowej
Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.06.2017r. przez formularz rejestracyjny.

Tematem przewodnim kolejnej Szkoły będzie MATEMATYZACJA, czyli wykorzystanie bogatej matematycznej skrzynki z narzędziami do atakowania tego, co nas otacza. Będzie o tym jak matematycznie podejść do:
  • medycyny, biologii, ekologii,
  • techniki i transportu,
  • społeczeństwa i socjologii,
  • sztucznej inteligencji
  • oraz samej matematyki (chyba nie ma wątpliwości, że istnieją matematyczne narzędzia, które stosują, być może na razie, tylko matematycy).
Harmonogram 56. Szkoły

Aktualności można śledzić również na naszym profilu
www.facebook.com/SzkMatPog/.56SMP plakat