Zbigniew Marciniak

Wygłoszone wykłady

 1. 1. Szkoła: Węzły i sploty
 2. 1. Szkoła: Zasada szufladkowa i twierdzenia ergodyczne
 3. 3. Szkoła: Rozmaitości (I)
 4. 3. Szkoła: Rozmaitości (II)
 5. 4. Szkoła: Teoria katastrof
 6. 4. Szkoła: Geometria algebraiczna
 7. 5. Szkoła: Kwaterniony i ich związki z geometrią
 8. 6. Szkoła: O rozkładzie na czynniki
 9. 7. Szkoła: Grupy uniwersalne
 10. 7. Szkoła: Funktory
 11. 9. Szkoła: Przewodnik po czwartym wymiarze
 12. 10. Szkoła: O wzroście
 13. 11. Szkoła: Powierzchnie Riemanna
 14. 13. Szkoła: Hipoteza Poincarégo
 15. 14. Szkoła: Gładkie struktury na rozmaitościach
 16. 15. Szkoła: Komputer i matematyka
 17. 17. Szkoła: Trójwymiarowa sfera
 18. 18. Szkoła: Hipotezy Weila
 19. 20. Szkoła: Kultura matematyczna = świadomość struktury
 20. 21. Szkoła: Wielkie Twierdzenie Fermata
 21. 21. Szkoła: Co zdarzyło się w Berlinie i co się zdarzy w XXI wieku
 22. 22. Szkoła: O licznie kolorów
 23. 23. Szkoła: Grupy i algebry Lie
 24. 24. Szkoła: Skąd to się wzięło?
 25. 25. Szkoła: Zadania, które zrobiły na mnie wrażenie
 26. 26. Szkoła: Zadania na ekstremum
 27. 29. Szkoła: Przestrzeń trójwymiarowa
 28. 31. Szkoła: Jak i po co uczymy matematyki? - dyskusja panelowa
 29. 31. Szkoła: Emma Noether i reprezentacje grup
 30. 32. Szkoła: Dziwne grupy Olszańskiego
 31. 33. Szkoła: Odczyt nie na temat
 32. 34. Szkoła: Różne rodzaje NIEspójności
 33. 35. Szkoła: Orientacja
 34. 19. Szkoła: WP w topologii geometrycznej
 35. 40. Szkoła: Obrazki Olszańskiego
 36. 50. Szkoła: Grupy wolne
 37. 54. Szkoła: Kolorowe kryształy

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 3. 4. Szkoła Geometria - innym
 4. 5. Szkoła Teoria liczb
 5. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 6. 7. Szkoła Izomorfizm
 7. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 8. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 9. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 10. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 11. 12. Szkoła Symetrie
 12. 13. Szkoła Drogi i manowce
 13. 14. Szkoła Aproksymacje
 14. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 15. 16. Szkoła Maksima i minima
 16. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 17. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 18. 19. Szkoła Ważne przykłady
 19. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 20. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 21. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 22. 23. Szkoła Linearyzacja
 23. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 24. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 25. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 26. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 27. 28. Szkoła Pomysły
 28. 29. Szkoła Przestrzeń
 29. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 30. 32. Szkoła Konstrukcje
 31. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 32. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 33. 35. Szkoła Porządek
 34. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 35. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 36. 50. Szkoła (Nie)zależność
 37. 54. Szkoła Kolorowa matematyka

Zdobyte medale

 1. 19. Szkoła: Medal Filca
 2. 23. Szkoła: Medal Filca
 3. 34. Szkoła: Medal Filca